Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tzolkin – posvátný kalendář Mayů

1. 10. 2013

mayan

Milí přátelé,pojďme dnes udělat první společný krůček k seznámení se s mayským kalendářem.Jak  jsem se zmínila ve svém předchozím příspěvku,Mayové disponovali velmi účinným nástrojem,který jim umožňoval přístup ke kosmologické matrici – říká se mu posvátný kalendář nebo tzolkin.Nejedná se však o kalendář v našem slova smyslu.Spíše je o pomůcka k vyjádření JEDNOTY času,vesmíru a Stvořitele.

Dvacet symbolů tohoto „kalendáře“ nazývají Mayové  „sluneční znamení“,protože právě Slunce je velkým symbolem jejich Stvořitele.Kalendář s dvaceti slunečními znameními a třinácti čísly vyjadřuje mayské znalosti o tom,že vesmír a stejně tak i život mají vícero úrovní,než jsme se dosud domnívali.

Čísly 1-13  Mayové vyjádřili energii vesmíru,která pulzuje kosmickou sítí a je všudypřítomná:je obsažená v každé myšlence,v každém nádechu,v růstu živých bytostí,v novém projektu,v konstelaci hvězd,ve vodě oceánu nebo v právě teď vznikajícím nápadu … prostě všude.Uvedená čísla neboli vlny představují impulzy,které vše udržují v pohybu.Jsou jako vlny v moři,jež se vzájemně doplňují,neustále se vzdouvají a klesají.Jsou v nepřetržitém pohybu bez konce a začátku.

Mayové dali číslům jména a význam.Jednička je počátkem vlny a třináctka jejím koncem.Rytmus popsaný čísly 1 až 13 je hybatelem tepu vesmíru.Stejně jako mořské vlny pulzuje tento rytmus ve všem,co je stvořeno.13 čísel tedy představuje tep stvoření,to znamená energii,která vychází ze své prvotní formy.

Každé číslo,Mayové jim občas říkali i „tóny“ – je spojeno s jiným významem,každý tón má vlastní zvuk.Všechny jsou nutné k tomu,aby vzniklo něco nového,ale aby to předcházející trvalo i nadále.Ovšem oněch třináct  čísel (či tónů nebo vláken) je pouze „neviditelnou rukou“,jež tká určitý vzor.K tkaní je zapotřebí mít navinuté niťě různých barev a odlišných vlastností.Těmto viditelným vláknům říkali Mayové dvacet slunečních symbolů.

Pomocí pulzujících třinácti čísel jsou vlákna spřádána do vzoru,který nám ukazuje jak strukturu vesmíru,tak současně i charakteristiku naší vlastní osobnosti.Tyto sluneční symboly můžeme nazvat archetypy neboli základní vzory života.

Podle Mayů si v sobě každý člověk nese energii dne svého zrození.Proto je jeden ze slunečních symbolu určujícím základním vzorem každého člověka – Mayové jim říkali také strážný duch nebo Nahuatl.Jedná se vlastně o šablonu,kterou začíná náš život na Zemi.

Pokud se 13 čísl spojí dohromady s 20 symboly,získáme 260 různých možností a dnů.Mayové hovoří o posvátném roku.Jedná se o energii života,o stav uspořádavající realitu.Mayové takovýto časový úsek nazývají tzolkin,posvátný kalendář,který je však něčím víc – je symbolickým vyjádřením nejvyššího ducha,jemuž Mayové říkají Hunab K´u.Tento Velký Duch a Stvořitel je pro Maye jakýmsi energetickým vírem,z něhož vše vychází.Celá mayská věda byla zaměřena na centrum.Mayové ve všem hledali střed,ať už v galaxii,na Zemi nebo v lidech.Všechno mělo svůj střed,a pokud ho něco ztratilo,přišlo i o svou sílu.Onen střed se vždy nazýval stejně: Hunab Ku,Velký duch.

Vzor s dvaceti symboly (hmota) a třinácti čísly (energie) se vyskytuje všude.Mayové dokázali tímto základním rytmem 13×20 vyjádřit fascinující skutečnosti.Jedná se o cyklus,který formuje jednak lidský život,tak i existenci velkých společenství.Ukazuje se,že Země je živoucí bytost a jejím prostřednictvím můžeme nahlédnout do chodu celého vesmíru.

Mayové vložili 260 dní tzolkinu do slunečního roku,který nazývali haab.Díky tomu dokázali s nepředstvitelnou přesností určit oběžné dráhy planet.13 čísel a 20 mayských symbolů má obrovský význam pro lidi a všechny ostatní bytosti,pro planety i celý vesmír !

Milí přátelé,opakování je matkou moudrosti,pojďme  si tedy výše uvedené informace ještě více zprůhlednit tím,že si o nich povíme znovu,ale jinými slovy.

Mayské symboly jsou součástí galaktického kódu a zárodků světelného těla.Jsou jakousi „řečí neboli jazykem světla“.Necháme-li tuto řeč proniknout tělem i duší,aktivujeme tím a podporujeme buněčnou restrukturalizaci potřebnou k vytvoření a výživě „světelného těla“ – duchovního těla,které prostupuje tělem fyzickým a také ho obklopuje.Je známo,že jakmile se naše světelné tělo aktivuje,budeme se stále více rozhodovat ve shodě Duchem.A nakonec,až se vibrace zvýší a my se úplně probudíme,“vystoupíme“ do jiných dimenzí.Fyzické tělo si dokonce budeme moci vzít na cestu do kosmu sebou.

To je ale ještě pro většinu z nás hudbou budoucnosti,a tak raději pokračujme ve snaze pochopit posvátný mayský kalendář …

Mayské symboly obsažené v tzolkinu ( tedy sluneční znamení ve spojení s 13 čísly) nám skrze neempirický proces přenosu světelné energie nabízejí přístup k poznání,které je katalyzátorem našeho duchovního růstu.Informace,které jsou v těchto archytypech zakódované,mají za úkol rozšířit a změnit naše vědomí.Mayské symboly představují most mezi fyzickou a duchovní realitou.Nazývají se Glyfy.

Dvacet slunečních znamení představuje bránu k prapůvodní boží energii.Každé z nich v sobě nese stopu Stvořitele,vesmíru a času.Při průchodu znameními se propojujeme se vším,co existuje,a nakonec se navracíme zpátky ke svým kořenům.

Třináct čísel neboli tónů představuje v této  kosmologické matrici sílu,která vše drží v pohybu – jedná se takříkajíc o motor vesmíru.Mayové zjistili,že všechno živé vzniká ve třinácti stupních a každý další vývoj vyžaduje stejný počet evolučních kroků.

Tento posvátný kalendář (tzolkin) – který používali ve všech oblastech svého konání -vložili Mayové do kalendáře slunečního roku (říkali mu haab),čímž spojili cyklus o 260 dnech se slunečním rytmem.

Tzolkin nás spojuje s vesmírem.Haab nás spojuje se Zemí.Každých 52 let se kola tzolkinu a haabu setkají.Jen pro zajímavost – indiánské kultury pokládají muže a ženy,kteří dosáhnou věku padesáti dvou let za tzv.“nejstarší“,protože již zažili všechny kombinace obou kalendářů a poskytují společenství moudrost a zkušenost tohoto časového úseku.

Moji milí,tzolkin je ukazatelem a nástrojem,který se musíme nejprve naučit chápat a číst v něm.Je to stejné,jako když se učíme cizí jazyk.Také ho ovládneme až po určité době.Vždy je však důležité vytrvat a nevzdát se.

V budhismu se používá příměr,který ukazuje,že nástroj je důležitý k dosažení cíle,ale není třeba z něj dělat ústřední bod našeho života.Buddha řekl svému žáku Anadovi:“Všechno,co jsi se ode mne dozvěděl,používej jako prám,který tě převeze na druhý břeh.Tam ho  však zanechej a dál kráčej svou cestou.“

Stejně tak i my jednou nalezneme vlastní cestu,protože porozumíme vzoru života,času a vesmíru a naučíme se s ním zacházet.Nyní nastala doba návratu prastarého vědění,které jsme v minulosti pozapomněli,ale ono přesto zůstalo ukryto hluboko v nás.

mayské orákulum

Symbolům a následně celému kalendáři porozumíme nejsnáze,pokud si s ním budeme hrát.Doporučuji vám proto koupit si karty Mayské orákulum,které vás hravým způsobem napojí na síly vesmíru i vaše Vyšší Já.

Jestliže se naučíme proplouvat vesmírnou sítí,zjistíme,že čas se pohybuje dopředu i dozadu a lze do něho vstoupit mnoha vchody.Některé z nich nám může otevřít mayský kalendář.Mayové pokládali dvacet slunečních symbolů také za boží bytosti – konkrétně za součásti Velkého ducha Hunab Ku.S těmito částmi byvalo možné v určitých dnech hovořit a žádat je o radu,proto si Myové říkali také strážce dní.

Mayové nevyslovují názvy jednotlivých slunečních znamení nahlas.Je to proto,že jak je uvedeno výše,představují část Hunab Ku a měla by být proto pronášena pouze ve svatyních.

Mayové pokládali dvacet slunečních symbolů za brány ke Slunci a tím pádem i k Velkému Duchu (Hunab Ku).Třináct čísel pro ně bylo impulzem,díky němuž se k těmto branám dostávali.

Pokud jimi projdeme,dostaneme se do vůbec nejhlubší možné reality – k místům svého spirituálního původu.A to již stojí za to,abychom věnovali čas a úsilí k hlubšímu pochopení tohoto posvátného kalendáře,co říkáte?

Moji milí,příště se již  blíže podíváme na jednotlivé glyfy.